Tätskiktsarbeten

Vi åtar oss kompletta totallösningar inom byggplåtslageri, tätskiktarbeten samt rep & service. Att en och samma entreprenör ansvarar för samtliga moment innebär en enklare, effektivare och mer ekonomisk lösning för dig.
Tekniska Tak har komptensen och resurserna för alla typer av tätskiktsarbeten:

PAPPTAK
2-lagstäckning
1-lagstäckning
Shingeltak
Underlagspapp
Listtak

PVC-DUK
Takduk
Terassduk
Vakuumtak
Omegaprofil (imitation av traditionellt bandtäckt tak)

TAKISOLERING
Cellplast
Stenull
Luft- Ångspärr

BRANDVENTILATION
Brandventilatorer
Takljuskupoler
Uppstigningsluckor
Lanterniner
Styrenheter

TRÄARBETEN
Arbeten i anslutning till tak