Utförande - en hederssak

Varje tak kräver sina speciella material- och metodval. Vi jobbar endast med typgodkända produkter som följer svensk standard. Vår personal utbildas kontinuerligt för att utfört jobb alltid ska hålla högsta klass.
Att göra ett bra jobb ska löna sig både för oss och våra kunder, därför utför vi egenkontroll vid varje enskilt objekt. Takarbetet dokumenteras i flera steg - en trygghet som få erbjuder!

Tätskiktsgaranti - 15 års skydd!

De första 10 åren täcker garantin såväl skador i tätskiktet som följdskador i byggnaden. Det gäller oavsett om felet beror på produkten eller på arbetsutförandet. Till det kommer ytterligare 5 års materialgaranti.
Garantin är återförsäkrad i fristående försäkringsbolag där premien är betald för hela garantitiden.
Tekniska Tak blev 2008 tilldelad Soliditets AAA-rating som är ett bevis på ett välvårdat och ekonomiskt stabilt företag.

Tryggare kan det inte bli!